Študijny kruh

Studijní kruh tvoříme pro ty, kteří chtějí Human design využít ve své osobní praxi.
Nejde jen o čtení mapy, ale hluboké pochopení souvislostí v nás ukrytých a to i skrze vlastní prožitek.

Čeká nás 12 společných týdnů, kdy budeme objevovat
typ, strategii, autoritu, ale i centra, brány a dráhy.

Jedná se o úvodní studijní kruh, který pokládá pevné základy Human designu.

Studium bude probíhat jak samostatně skrze připravené materiály, tak i společnými setkáními, vždy v pondělí v 19:00.
Součástí je také jeden prožitkový den v Praze a to v sobotu začátkem listopadu 2024.

Look under the surface with us